logo
en vi
Bồn chứa, bồn áp lực
Công ty chúng tôi chuyên thiết kế,chế tạo và lắp đặt các loại bồn áp lực, silo,...
Bồn áp lực đứng
Công ty chúng tôi chuyên thiết kế,chế tạo và lắp đặt các loại bồn áp lực, silo,...
Bồn áp lực nằm
Công ty chúng tôi chuyên thiết kế,chế tạo và lắp đặt các loại silo, bồn chứa,...
Silo
Công ty chúng tôi chuyên thiết kế,chế tạo và lắp đặt các loại silo, hệ thống...
Hệ thống rút liệu silo

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

© 2016 Noi Luc Internal Force Engineering & Construction Co.Ltd,. - Design by Vietit
phone